Psike İstanbul

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği, hem bireysel hem de toplumsal düzeylerdeki ruhsal süreçleri anlamaya çalışan bir kuram; ruhsal süreçleri araştıran bir yöntem; bu yönteme dayanan bir tedavi; ve bu bilgiyi nesilden nesile aktaran bir gelenek olarak psikanalizi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amacıyla 2003 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Psike İstanbul, Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin (IPA) bir bileşen topluluğudur. EPF, COWAP, IPSO gibi uluslararası psikanalitik oluşumların üyesidir. Üyeleri psikanalistler, ve psikanalist adaylarından  oluşmaktadır. Amaçları, Sigmund Freud tarafından kurulan psikanaliz biliminin ve uygulamalarının sürdürülmesine, geliştirilmesine ve yayılmasına hizmet etmektir. Dernek yayınları dünyadaki ve ülkemizdeki psikanaliz tarihini ve güncel gelişmeleri Türkçe dilinde psikanaliz okurları ile buluşturmaktadır. Web sayfamızda yer alan Psikanaliz Terimleri Sözlüğü IPA dillerindeki kavramlara Türkçe karşılıklar üretme işlevini kendini sürekli geliştirerek sürdürmektedir.

Derneğimiz, kuruluşundan itibaren amaçlarına ulaşmak için yeni psikanalistler yetiştirmekte; sempozyumlar, seminerler, çalıştaylar, psikanalize giriş seminerleri düzenlemekte; üyeleri ayrıca sanat, edebiyat, sinema, eğitim gibi kültürel konular ve toplumsal olaylar üzerine dünyanın her yerinden psikanalistlerle ve farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte etik ilkeleri ön planda tutarak düşünmek ve üretmek için çalışmalar yapmaktadır.

YUKARI