Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Psikanalize Giriş Seminerleri 2024-2025

30 Eylül 2024 @ 08:00 - 29 Mayıs 2025 @ 17:00

Psikanalize Giriş Seminerleri (2024-2025) dökümanını PDF olarak indirmek için lütfen tıklayın.

ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) BİLEŞEN TOPLULUĞU

PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

2024-2025

Derneğimiz tarafından bu sene on altıncısı düzenlenen  Psikanalize Giriş Seminerleri iki ayrı seviyede yapılmaktadır: “Psikanalize Başlarken” ve “İkinci Adım: Vaka Çalışmaları”.

Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına giriş ve sonraki bazı kuramcıların katkılarıyla tanışma niteliğindeki Psikanalize Başlarken seminerleri Pazartesi ve Çarşamba Grupları olmak üzere iki grupta gerçekleştirilmektedir. Gruplarda sunulan program aynıdır. Katılımcılar yalnızca birine kaydolabilir ve hangi gruba kaydolduysa sadece o grubun gününde olan seminerlere gelebilir.

Gruplar arasında geçiş yoktur.

Seminerlerin yalnızca “Psikanalize Başlarken” modülü çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. “İkinci Adım: Vaka Çalışmaları” Psike İstanbul Merkezinde yapılacaktır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN

Seminerlerin bu bölümü temel psikanaliz metinlerini çalışmayı arzu eden veya kişisel/kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

Psikanaliz kuramının temel kavramları, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri, psikopatoloji ve klinik uygulamaya dair bazı kavramlar

C. Brenner’in “Psikanalizin Temel İlkeleri”, N. McWilliams’ın “Psikanalitik Tanı”,

A. Freud’un “Ben ve Savunma Mekanizmaları”, R. Perron’un “Psikanaliz Nedir?” ve

V. D. Volkan’ın “Psychoanalytic Technique Expanded” kitapları çerçevesinde ele alınacaktır.

Psikanalize Başlarken seminerleri Eylül 2024 – Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Pazartesi Grubu için 15 günde bir Pazartesi günleri saat 20.00-22.00 arasında, Çarşamba Grubu için 15 günde bir Çarşamba günleri saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır.

İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI

Bu seminer programına yalnızca daha önce “Psikanalize Başlarken” seminerlerini tamamlamış olan ve dinamik ya da farklı yaklaşımlarla alanda aktif olarak vaka gören, psikiyatri asistanları veya uzmanları, klinik psikologlar, psikologlar, psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve psikolojik danışmanlar katılabilir. Katılımcıların aktif olarak vaka sunmaları beklenmektedir.

Amaç “Psikanalize Giriş Seminerleri”nde kuramsal olarak ele alınmış konuların kliniğe nasıl yansıdığının, psikanalitik yaklaşımla bir vakanın nasıl değerlendirildiğinin ve ele alındığının uygulama içinde görülmesidir.Vaka bir psikanalist rehberliğinde işlenmektedir.

Sunulacak vakanın erişkin olması gerekmektedir.

Vaka Çalışmaları Kasım 2024 – Mayıs 2025 tarihleri arasında 15 günde bir Perşembe günleri saat 20.00-22.30 arasında Psike İstanbul toplantı salonunda yapılacaktır.

Program, yer ve kayıt bilgileri bu duyurunun devamındadır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN (2024-2025)

PAZARTESİ GRUBU PROGRAMI

AÇILIŞ SEMİNERLERİ

30 Eylül 2024

Pınar Limnili Özeren

1. Freud’dan Günümüze Psikanaliz, Belli Başlı Kuramlar, Temel Kavramlar

14 Ekim 2024

Yücel Yılmaz

2. Freud’dan Günümüze Psikanaliz, Belli Başlı Kuramlar, Temel Kavramlar

PSİKANALİZİN TEMEL İLKELERİ (Charles Brenner)

4 Kasım 2024

Hülya Akar Özmen

İki Temel Varsayım ve Dürtüler (1. ve 2. Bölüm)

18 Kasım 2024

Refhan Balkan

Ruhsal Aygıt (3.-5. Bölüm)

2 Aralık 2024

Derya Kulu

Sakar Eylemler ve Espriler (6. Bölüm)

16 Aralık 2024

Yasemin Cengiz

Rüyalar (7. Bölüm)

23 Aralık 2024

Meltem Temiz

Psikopatoloji (8. Bölüm)

6 Ocak 2025

Nesli Keskinöz Bilen

Oidipus Karmaşası

KLİNİK KAVRAMLARA GİRİŞ (Anna Freud, Melanıe Kleın)

20 Ocak 2025

Özay Özdemir

Terapötik İşbirliği ve Çerçeve

3 Şubat 2025

Fulya Algın Tokmak

Aktarım-Karşıaktarım

17 Şubat 2025

Sevil Kural

Savunma Mekanizmaları Kuramı

Nesnel Hoşnutsuzluk ve Nesnel Tehlikenin Önlenmesi

3 Mart 2025

Nuray Türksoy

İlkel (Birincil) ve İkincil (Yüksek Düzey) Savunmalar

17 Mart 2025

Semra Yalçınkaya

Kleincı Kurama Giriş: Paranoid-Şizoid Konum, Depresif Konum

KARAKTER ÖRGÜTLENME TİPLERİ VE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

7 Nisan 2025

Şebnem Kurtaran

Kişilik Gelişim Düzeylerine Genel Bakış: Nevrotik,

Sınır ve Psikotik Spektrum

14 Nisan 2025

İrem Anlı

Şizoid Görüngü (Post-Kleinien Yaklaşımlar)

28 Nisan 2025

Işıl Ertüzün

Sınır Kişilik- Narsistik Kişilik- Sosyopatik Kişilik

12 Mayıs 2025

Yavuz Erten

Histerik-Histriyonik Kişilik, Takıntılı-Zorlantılı Kişilik

KAPANIŞ SEMİNERİ

26 Mayıs 2025

Mine Özgüroğlu Çukurçeşme

İşlenen kuram ve kavramların gözden geçirilmesi, seminer sürecinin değerlendirilmesi.

OKUMALARINI İLERLETMEK İSTEYEN KATILIMCILARA ÖNERİLEN KAYNAK KİTAPLAR

– S. Freud, Gündelik Hayatın Psikopatolojisi Rüyaların Yorumu Psikopatoloji Metapsikoloji ve diğ er kitapları.
– A. Freud, Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam Yayıncılık)
– M. Klein, Haset ve Şükran (Metis Yayınları)
– M. Klein, Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat Yayınevi)
– C. Brenner, Psikanalizin Temel İlkeleri (Hekimler YB)
– N. McWilliams, Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.)
– R. Perron, Psikanaliz Nedir? (İthaki Yayınları)
– V. D. Volkan, Psychoanalytic Technique Expanded (Oa Yayınları)
– Sandler, Dare ve Holder, Hasta ve Analist (Bağlam Yayıncılık)
-H.Segal,Melanie Klein’ın Çalışmasına Giriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)

Programda tarih değişiklikleri olabilir. Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

www.psikeistanbul.org

 

PSİKANALİZE BAŞLARKEN (2024-2025)

ÇARŞAMBA GRUBU PROGRAMI

 AÇILIŞ SEMİNERLERİ

2 Ekim 2024

Pınar Limnili Özeren

1. Freud’dan Günümüze Psikanaliz, Belli Başlı Kuramlar, Temel Kavramlar

16 Ekim 2024

Yücel Yılmaz

2. Freud’dan Günümüze Psikanaliz, Belli Başlı Kuramlar, Temel Kavramlar

PSİKANALİZİN TEMEL İLKELERİ (Charles Brenner)

6 Kasım 2024

Hülya Akar Özmen

İki temel varsayım ve dürtüler (1. Ve 2. Bölüm)

20 Kasım 2024

Refhan Balkan

Ruhsal aygıt (3.-5. Bölüm)

4 Aralık 2024

Derya Kulu

Sakar eylemler ve espriler (6. Bölüm)

18 Aralık 2024

Yasemin Cengiz

Rüyalar (7. Bölüm)

25 Aralık 2024

Meltem Temiz

Psikopatoloji (8. Bölüm)

8 Ocak 2025

Nesli Keskinöz Bilen

Oidipus karmaşası

KLİNİK KAVRAMLARA GİRİŞ (Anna Freud, Melanıe Kleın) 

22 Ocak 2025

Özay Özdemir

Terapötik işbirliği ve çerçeve

5 Şubat 2025

Fulya Algın Tokmak

Aktarım-karşıaktarım

19 Şubat 2025

Sevil Kural

Savunma Mekanizmaları Kuramı

Nesnel Hoşnutsuzluk ve Nesnel Tehlikenin Önlenmesine Örnek

5 Mart 2025

Nuray Türksoy

İlkel (Birincil) ve İkincil (Yüksek Düzey) Savunmalar

19 Mart 2025

Semra Yalçınkaya

Kleincı Kurama Giriş: Paranoid-Şizoid Konum, Depresif Konum

KARAKTER ÖRGÜTLENME TİPLERİ VE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

9 Nisan 2025

Şebnem Kurtaran

Kişilik Gelişim Düzeyleri, Nevroz, Nevrotik Karakter ve Psikoz

Nevrotik, Sınır ve Psikotik Spektrum

16 Nisan 2025

İrem Anlı

Şizoid Görüngü (Post Kleinien Yaklaşımlar)

30 Nisan 2025

Işıl Ertüzün

Sınır Kişilik- Narsistik Kişilik- Sosyopatik Kişilik

14 Mayıs 2025

Yavuz Erten

Histerik-Histriyonik Kişilik, Takıntılı-Zorlantılı Kişilik

KAPANIŞ SEMİNERİ

28 Mayıs 2025

Mine Özgüroğlu Çukurçeşme

İşlenen kuram ve kavramların gözden geçirilmesi, seminer sürecinin değerlendirilmesi.

OKUMALARINI İLERLETMEK İSTEYEN KATILIMCILARA ÖNERİLEN KAYNAK KİTAPLAR

– S. Freud, Gündelik Hayatın Psikopatolojisi Rüyaların Yorumu Psikopatoloji Metapsikoloji ve diğ er kitapları.
– A. Freud, Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam Yayıncılık)
– M. Klein, Haset ve Şükran (Metis Yayınları)
– M. Klein, Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat Yayınevi)
– C. Brenner, Psikanalizin Temel İlkeleri (Hekimler YB)
– N. McWilliams, Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.)
– R. Perron, Psikanaliz Nedir? (İthaki Yayınları)
– V. D. Volkan, Psychoanalytic Technique Expanded (Oa Yayınları)
– Sandler, Dare ve Holder, Hasta ve Analist (Bağlam Yayıncılık)
-H.Segal,Melanie Klein’ın Çalışmasına Giriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)

Programda tarih değişiklikleri olabilir. Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

www.psikeistanbul.org

 

İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI (2024-2025) PROGRAMI

Bu seminer programına yalnızca daha önce “Birinci Adım: Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamlamış olan ve alanda aktif olarak vaka görenler katılabilir.

17 Ekim 2024

Mine Özgüroğlu Çukurçeşme

Vaka sunumlarının Çerçevesi ve Etik Kuralları

 

7 Kasım 2024

Şebnem Kurtaran

 

21 Kasım 2024

Yasemin Cengiz

 

5 Aralık 2024

Semra Yalçınkaya

 

19 Aralık 2024

Derya Kulu

 

9 Ocak 2025

Fulya Algın Tokmak

 

23 Ocak 2025

Sevil Kural

 

6 Şubat 2025

Nesli Keskinöz Bilen

 

20 Şubat 2025

Meltem Temiz

 

6 Mart 2025

Özay Özdemir

 

20 Mart 2025

Işın Sayın Tamerk

 

10 Nisan 2025

Nuray Türksoy

 

24 Nisan 2025

Refhan Balkan

 

15 Mayıs 2025

Yavuz Erten

 

29 Mayıs 2025

Işıl Ertüzün

 

Programda tarih değişiklikleri olabilir. Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

www.psikeistanbul.org

 

PSİKANALİZE BAŞLARKEN (2024-2025) PAZARTESİ VEYA ÇARŞAMBA GRUBU

KATILIM: İlgilenen herkese açıktır.

KATILIM ÜCRETİ: Öğrenci ve asistanlar 9.400 TL Diğer: 11.400 TL

YER: Zoom üzerinden çevrimiçi yapılmaktadır.

İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI (2023-2024)

KATILIM: Daha önce birinci adım olan “Psikanalize Başlarken” seminerlerini tamamlamış olan ve alanda aktif olarak vaka gören psikiyatri asistanları veya uzmanları, klinik psikologlar, psikologlar, psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve psikolojik danışmanlara açıktır.

KATILIM ÜCRETİ: Öğrenci ve asistanlar 8.600 TL Diğer 10.200 TL

YER: Psike İstanbul Merkezi

Adres: Halaskargazi Mah. Zafer Sokak Çoşkun Bey Apt. No:45 D:3

Şişli –İstanbul

E-posta : psikeistanbul@gmail.com PGS 2024-2025 Duyuru PDF

www.psikeistanbul.org


KAYIT FORMU

Adınız ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Soyadınız …………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesleğiniz:Psikolog – Psikiyatri Uzmanı – Psikolojik Danışman  Öğrenci/Asistan

Diğer (Belirtiniz) ………………………………………………………………………………………………………………………

Katılmak istediğiniz grup:

  • Psikanalize Başlarken Pazartesi Grubu – Psikanalize Başlarken Çarşamba Grubu
  • İkinci Adım: Vaka Çalışmaları

Aktif olarak vaka görüyorum:

  • Evet
  • Hayır

Görev yaptığınız ve/veya eğitime devam ettiğiniz kurum: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………….

e-posta: ……………………………………………………………………..

  • Seminerlere katılım ücretleri peşin ödeme olarak kabul edilmekte, taksitlendirme yapılmamaktadır. Kayıt ücretlerinin yatırılmasından sonra vazgeçme durumunda geri ödeme yapılmamaktadır.
  • Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Akbank Rumeli Caddesi Şubesi, Şube Kodu: 0432, Hesap No: 0055076, IBAN TR16 0004 6004 3288 8000 0550 76 hesabına yatırmanız rica olunur. Açıklama kısmında lütfen adınızı ve kaydolduğunuz seminerin adını belirtiniz.
  • Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formunu psikeistanbul@gmail.com adresine gönderiniz.

Başvurularınız ve daha fazla bilgi için:

E-posta : psikeistanbul@gmail.com Tel/Faks: (212) 224 10 03 www.psikeistanbul.org

Detaylar

Başlangıç:
Eylül 30 @ 08:00
Bitiş:
29 Mayıs 2025 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Psike İstanbul Merkezi
Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 13/12 Kat: 4 Valikonağı- Şişli –İstanbul
İstanbul,34371Türkiye
+ Google Haritalar
YUKARI