Othello ve Kırık Ayna

PSİKANALİZ VE EDEBİYAT: “Othello ve Kırık Ayna” Çağdaş psikanalizin en önemli kuramcı ve uygulamacılarından biri olan Fransız psikanalist René Roussillon’un yaratıcılık üzerine çalışmaları onu kaçınılmaz olarak edebiyat, sanat ve psikanaliz alanlarındaki etkileri güncelliğini yüzlerce yıldır yitirmeyen Shakespeare’e götürmüştür. Roussillon yazarın eserlerinde ve karakterlerinde özellikle narsisizmi derinlemesine incelediğini ve birincil narsisitik yaralar, erken düş kırıklıkları ve

Psikanaliz ve Edebiyat Buluşmaları – 2

Psike İstanbul Merkezi Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 13/12 Kat: 4 Valikonağı- Şişli –İstanbul, İstanbul, Türkiye

Edebiyatla psikanaliz arasındaki çok yönlü ilişkiyi irdelemek amacıyla başlattığımız Psikanaliz ve Edebiyat Buluşmaları toplantılarının ikincisinde estetik çatışma kavramına odaklanıyoruz. Kayıt için:https://psikeistanbul.org/psikanaliz-ve-ed…malari-2-kayit-2/

YUKARI